ja_mageia

KÜRESEL, ULUSAL VE BÖLGESEL ANALİZ
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar'a Hoşgeldiniz.
Neden Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Programı?
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Programı, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde Yürütülmekte Olan Bir Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır.

Dünya akademik literatüründe önde gelen ülkelerinde Karşılaştırmalı Siyasal Analizler, Bölgesel Çalışmalar, Küreselleşme Analizleri, Strateji ve Diplomasi Çalışmaları Siyaset Biliminin alanının ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Gerek Anglo-Sakson akademik dünyasında, gerekse Kıta Avrupası ülkelerinde Karşılaştırmalı Küresel Çözümlemeler akademik yönelimleri ve müfredattaki ağırlığı itibariyle önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle küreselleşme sürecinde, farklı bilim dallarından eğiticileri bünyesinde barındıran çalışma alanlarına ilgi giderek artmaktadır. Üstelik, dünyanın bugün gelmiş olduğu noktada, ülkemizde ve dünyada geleneksel olarak "uluslararası ilişkiler", "siyaset bilimi", "iktisat", "sosyoloji", "tarih" ve benzeri sosyal bilim dallarında ayrı ayrı ele alınan konuların artık bir bütünlük arz edecek şekilde birbiriyle yakından alakalı hale geldiği gözlenmektedir. Avrupa çalışmaları, ABD, Ortadoğu Analizleri, Asya, Kafkasya ve Balkanlar üzerine çalışmalar, küresel ekonomi-politik, milliyetçilik çalışmaları v.b. alanlar da geleneksel disiplinler yanında yerlerini almış bulunmaktadırlar.

Küreselleşmenin olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarının ancak küresel bir perspektiften ve alt-bölgesel çalışmalarla ilişkilendirilerek anlaşılabilir bir nitelik kazandığı varsayımından hareketle; disiplinlerarası bir eksende yeniden tanımlanmış siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çalışmalarının da öneminin artacağını öngörebiliriz. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok boyutlu ve çok katmanlı sorunların geleneksel sınırlar içerisinde kalınarak ya da salt ülke-içi ya da salt uluslararası bir sorun olarak algılayarak çözümleyebilmek mümkün görünmemektedir. Küresel, ulusal ve bölgesel sorunlar arasındaki ilişkilerin giriftleştiği günümüzde, tikel disipliner akademik/entellektüel donanım da yetersiz kalmaktadır.

Günümüz dünyasında karşılaştığımız bu tür gelişmelere bir yanıt verebilmek amacıyla, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, transdisipliner bir perspektiften ve kariyerinde belli bir noktaya gelmiş, entellektüel birikimi itibariyle küresel/bölgesel/ulusal gündemi izleme eğiliminden olan kamu sektöründe ya da muhtelif sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyoneller için tasarlanmış bir içeriğe sahiptir.

Mezuniyet, 36 kredilik toplam 12 Dersin Tamamlanması ve Bitirme Projesinin Sunulmasını Müteakiben Mümkündür.
Dersler 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Program en fazla 4 yılda (8 Akademik Dönemde) Tamamlanır.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara