ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Sarp Balcı (Araş. Gör.)

İLETİŞİM BİLGİLERİ E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir .

İş Adresi: AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci Ankara/Türkiye.

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi : 30 . 08. 1977.

Doğum Yeri : İstanbul/Türkiye.

EĞİTİM

Eylül-Aralık 2008 ERASMUS Değişim Programı, Università Ca’ Foscari Venedik/İtalya.

2004- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Doktora Programı, Ankara.
2001-2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Ankara (Tez Başlığı: Two Versions of Enlightenment State in the Late Ottoman Era: Protectionist State vs. Liberal State in the Works of Akyigitzade Musa and Mehmed Cavid).

1996-2001 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı, Ankara.

DENEYİM

Mayıs 2008 1908-2008 the Centennial of the Young Turk Revolution International Congress, Ankara/Türkiye, Düzenleme Komitesi Üyesi.

2006-2008 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Elitlerin Toplumsal Profilleri Demokrasi ve Yönetişim Sorunları Açısından Toplumsal Seçkinler Araştırması, TÜBİTAK Projesi, Proje Asistanı.

Temmuz 2005 OSCE/ODIHR Kırgızistan Kısa Dönemli Seçim Gözlem Misyonu, Celalabat/Kırgızistan, Uluslararası Gözlemci.

Kasım 2002- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türk Siyasal Tarihi Bilimdalı, Ankara/Türkiye, Araştırma Görevlisi.

Eylül 2001 IDEF (International Defence Fair) V., Ankara/Türkiye, Çek ve İngiliz Misyon Mihmandarlığı.

2000 MİAR (Mülki İdare Amirleri) Projesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve T. C. İçişleri Bakanlığı, Proje Asistanı.

1999-2000 140. Yılında Mekteb-i Mülkiye’de Öğrenci Profili Araştırması, Araştırma Sorumlusu.

Ağustos-Eylül 1999 Buchenwald Nazi Toplama Kampı Gençlik Programı, Weimar/Almanya.

Temmuz-Ağustos 1999 Hürriyet Gazetesi Dış Haberler Servisi, Ankara, Stajyer.

ÇALIŞMA ALANLARI

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Siyasi Tarih, Ordu-Siyaset İlişkileri, Türk Siyasal Düşüncesi.


SUNUMLAR

Kasım 2009 “The Repercussions of the US Bullying on Turkish Foreign Policy in Two Case-Studies: The Johnson Letter of 5 June 1964 and 1 March 2003 Troop Deployment Proposal”, 1st Global Conference on Bullying and the Abuse of Power, Salzburg/ Avusturya.

Ağustos 2008 “Late-Ottoman Economic Thought and the Influence of Tatar Intellectuals: Akyiğitzade Musa and İlm-i Servet”. CIEPO 18. Kongresi, Zagrep/Hırvatistan.

Mayıs 2008 “Satı Bey ve Türkiye’de Gabriel Tarde Sosyolojisi’nin Yenilgisi”, 1908-2008 the Centennial of the Young Turk Revolution International Congress, Ankara.

Eylül 2006 “Türkiye’de Şansın Terbiye Edilişine Geçiş: Mehmed Cavid Bey’in İhsaiyat Kitabı” (Ahmet Murat Aytaç ile birlikte), Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.

Aralık 2005 “Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte İsmet İnönü’nün Rolü Üzerine Bir İnceleme” (Sina Akşin ile birlikte), Türk Sosyal Bilimler Derneği Kongresi (IX.), Ankara.

Aralık 2003 “İttihat ve Terakki İktidarında Bırakınız Yapsınlarcı ve Korumacı İktisat Politikası Tartışmalarının Merkezinde İki İsim: Mehmed Cavid ve Akyiğitzade Musa”, Türk Sosyal Bilimler Derneği Kongresi (VIII.), Ankara.

DERSLER

(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı)
2011 Karşılaştırmalı Siyaset (Fethi Açıkel ile birlikte).

SEMİNERLER

(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı)
2011 Karşılaştırmalı Siyaset (Fethi Açıkel ile birlikte).

2010 Türkiye'de Ordu ve Siyaset İlişkisi (Faruk Alpkaya ile birlikte).

2010 Türkiye'de 1960-70’li Yıllar.

2009 Türkiye'de Darbeler ve Ordu-Siyaset İlişkileri (Faruk Alpkaya ile birlikte).

2006 Türkiye'de Siyasal Düşünce: Sol (Faruk Alpkaya ile birlikte).

2006 Türkiye'de Siyasal Düşünce: Milliyetçilik (Faruk Alpkaya ile birlikte).

2005 Osmanlı Son Dönemi ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'de Siyasal Düşünce (Sina Akşin ile birlikte).

YAYINLANMIŞ ESERLER

Sina Akşin, Sarp Balcı ve Barış Ünlü, ed., 100. Yılında Jön Türk Devrimi, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010).

Sarp Balcı, “The Repercussions of US Coercion on Turkish Foreign Policy in Two Case Studies: The Johnson Letter of 5 June 1964 and the Troop Deployment Proposal of 1 March 2003,” içinde Bullying and the Abuse of Power, e-book, ed. Kristof K. P. Vanhoutte and Melanie Lang (Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2010): 109-116.

Fethi Açıkel ve Sarp Balcı, “Mayors as New Political Oligarchs/Magnets in Turkey: Patterns of Transition from Local Politics to National Politics and Vice Versa, içinde Town Chief, City Boss or Loco President? Comparing a Strengthened Local Political Leadership across Europe, ed. Herwig Reynaert et al. (Brugge/Baden-Baden: Vanden Broele/Nomos, 2009): 91-114.

Sarp Balcı, “Rüşvet”, Ekonomik ve Siyasi Terimler Sözlüğü, (Ankara: Özgür Üniversite, 2008): 977-981.

Ahmet Murat Aytaç ve Sarp Balcı, “Türkiye’de ‘Şansın Terbiye Edilişi’ne Geçiş: Mehmed Cavid Bey’in İhsaiyat Kitabı”, içinde Bilim ve İktidar (Ankara: Dipnot, 2008).

Ahmet Murat Aytaç ve Sarp Balcı, “Türkiye’de Şansın Terbiye Edilişine Geçiş: Mehmed Cavid Bey’in İhsaiyat Kitabı”, AÜSBF Dergisi-Yavuz Sabuncu’ya Armağan- 62-3 (Temmuz-Eylül 2007): 57-77.

ÇEVİRİ

“UNESCO Yüksek Öğretim Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye”, çeviri (K. Altıparmak, K. Karasu, E. Embel, H. S. Vural ile birlikte), http://politics.ankara.edu.tr, 2005.

KISA YAZILAR

“Kimlik Kartlarında Din Hanesi Olmamalıdır”, Radikal İki, 21.02.2010.

“11 Eylül Günü”, Mülkiyeliler Birliği E-Bülten Özel Sayı 1 (2009): 19-22.

“XI. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, kronik, AÜSBF Dergisi 62-2 (Nisan-Haziran 2007): 237-242.

 

ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara