ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Benan Eres, (Y.Doç.Dr.)
KİŞİSEL BİLGİLER Yrd.Doç.Dr. Benan Eres

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü.
1975, Ankara.

Posta Adresi:
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci - Ankara, Türkiye.
e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

EĞİTİM (EDUCATION)
PhD., Economics Ağustos, 2005 University of Utah Salt Lake City, USA
MS., Economics (Incomplete, 1998-2000) O.D.T.Ü (METU) Ankara, Türkiye
BS.,Economics Haziran,1998 O.D.T.Ü. (METU) Ankara, Türkiye
Siyaset Bilimi Çalışmaları Yan Dal Programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Haziran, 1998 O.D.T.Ü. (METU) Ankara, Türkiye
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Haziran, 1993 Ankara, Türkiye

DİL (LANGUAGES)
§ İngilizce (ileri düzeyde) – English (fluent)
§ Osmanlıca (temel düzeyde - matbuat) – Otoman Turkish (basic)

ÇALIŞMA ALANLARI (AREAS OF INTEREST)
Politik İktisat, İktisadi Büyüme, Kalkınma, Uluslararası İktisat, İktisadi Düşünce Tarihi
Political Economy, Economic Growth an Development, International Economics, History of Economic Doctrines

ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE İŞ DENEYİMİ (RESEARCH AND WORK EXPERIENCE)
Öğretim Görevlisi konomi, Makroekonomi Kara Harp Okulu (KHO) 2006-2007
Öğretim Görevlisi/Üyesi İktisat Matematik I ve II, İktisadi Büyüme, Uluslararası İktisat, Lisans/Yüksek Lisans Seminerleri, İleri İktisat I ve II, Politik İktisat, İktisadi Büyüme Teorisi (YL/Doktora)
Ankara Üniversitesi, SBF, İktisat Bölümü 2005- Proje Yürütücüsü Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi “Türkiye İmalat Sanayinde Kârlılık ve Belirleyenleri” 2008 -2010
Öğretim Görevlisi (Graduate Instructor) History of Economic Doctrines / Intermediate Microeconomics / Intermediate Macroeconomics / Introductory Macroeconomics, University of Utah, Economics Department 2002 - 2005
Araştırma Görevlisi, O.D.T.Ü. (METU), Ekonomi Bölümü 1998 - 2000

KONFERANS KATILIMLARI ve SUNUŞLAR (CONFERENC4E PARTICIPATIONS AND PRESENTATIONS)
§ “Testing for Classical Theory of Competition: Evidence from Turkish Manufacturing” (Serdal Bahçe ile birlikte) 36th
Eastern Economic Association Annual Conference, 26 – 28 Şubat 2010, Philadelphia.
§ Panel Konuşmacısı. “Kriz ve İdeoloji” GETA (Gelişme ve Toplum, Araştırma ve Uygulamalar Merkezi) “Kriz ve…"
başlıklı panel serisi, 17-18 Kasım 2008, Ankara Üniversitesi, SBF, Ankara.
§ “Türkiye’de İmalat Sanayii Kârlılık Yönelimi: Yapısal Dönüşüm” (Seçil Kaya Bahçe ile birlikte) 10. Ulusal Sosyal
Bilimler Kongresi, 28-30 Kasım 2007, ODTÜ, Ankara.
§ Oturum Başkanı ve Tartışmacı. Oturum Başlığı: Trends in Turkish Economy. URPE at Annual ASSA Conference,
5-7 Ocak, 2005, Chicago.
§ “Karl Polanyi and transition economies: a very short class on history of economic doctrines” Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Üniversitesi’nde Socrates/Erasmus öğretim elemanı değişim
programı çerçevesinde 8 saatlik ekonomik düşünceler tarihi dersi, 21-27 Mayıs, 2006, Włocławek, Polonya.
§ “Turkish Economy: The past and Present” Bliżej Turcji – Bliżej Polski Conference, 23 Mayıs, 2006, Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek, Polonya.
§ “Profit Rate in the Age of Neo-Liberalism: The Turkish Example” AFIT Session in Annual WSSA (Western Social
Science Association) Conference, 19-22 Nisan, 2006, Phoenix, ABD.
§ “Türkiye’de Makroekonomik Politika ve Kâr Oranları: 1968-2000” 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık
2005, ODTÜ, Ankara.
§ “Capital Accumulation and the Development of Financial System in Turkey” URPE at Annual ASSA (American
Social Science Association) Conference, 7-9 Ocak, 2005, Philadelphia, ABD.
§ “An Outline for the Study of Relations between the State and the Banking Sector in Turkey” AFIT Session in
Annual WSSA (Western Social Science Association) Conference, 22-24 Nisan, 2004, Salt Lake City, ABD.
§ “State and Banking sector in Turkey: Historical Development” Phi Alpha Theta Regional Conference, 8 Mart,
2003, Utah State University, Logan, ABD.

YAYINLAR (PUBLICATIONS)
§ “Sermaye Birikimi ve Siyasal Dönüşüm: AKP” (Seçil Kaya Bahçe ile birlikte) AKP Kitabı: Bir Dönüşümün
Bilançosu. Uzgel, İ. Ve Bülent Duru (der.). Ankara: Phoenix Kitabevi. 2009.
§ “Türkiye’de Kârlılık Yönelimi: İmalat Sanayii 1980-2000” (Seçil Kaya Bahçe ile birlikte) SBF Dergisi, (2008) 64(2).
§ “Liberalizm-Neoliberalizm” İktisadi Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, F. Başkaya ve Aydın Ördek (der.) içinde.
Ankara: Maki Basın Yayın. 2008: 755-67.
§ “Economic Policy Regimes and the Profitability: The Turkish Economy, 1968-2000” Neo-Liberal Globalization as
New Imperialism: Case Studies on the Recreation of the Periphery. A.H.Köse, E. Yeldan, F. Şenses (der.) içinde,
Nova Science Publishers. 2007: 115-27.
§ “Türkiye’de Varlığı Tutma Biçimleri: Finansal Sistemin Oluşmasına Alternatif Bir Yaklaşım”. Toplum ve Bilim, Sayı
106 (2006), 137-154.
§ “Capital Accumulation and the Development of a Financial System: The Turkish Example”. Review of Radical
Political Economics Volume 37, No.3 (2005): 1-9.

YAYINLAR – Diğer (PUBLICATIONS – other)
§ “Book Review: Political Economy and Global Capitalism. The 21st Century, Present and Future Edited by Robert
Albritton, Robert Jessop and Richard Westra” Review of Radical Political Economics (Kabul edildi - 2010).
§ “Book Review: Social Foundations of Markets, Money and Credit by Costas Lapavitsas” Review of Political
Economy, 20(2), 2008: 303-305.
§ “The Profit Rate in the Turkish Economy: 1968 – 2000,” doktora tezinin yayınlanmış hali. Ocak 2006. UMI:
ProQuest Paperback. ISBN 978-0-542-21702-9.

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI (PhD DISSERTATION THESIS)
“The Profit Rate in the Turkish Economy: 1968 - 2000”, Danışman: Al Campbell Ağustos, 2005
ÖDÜL VE BURSLAR (HONORS and GRANTS)
§ Başarı Takdirnamesi, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Harp Okulu Dekanlığı 2007
§ Teaching Assistantship, Economics Department, University of Utah 2002 – 2005
§ Economics Department and Graduate School Traveling Grant for URPE at Annual ASSA Conference 2004
§ Economics Department and Graduate School Traveling Grant for URPE Summer Conference 2002
§ Turkish Higher Educational Committee, Graduate Study Abroad Scholarship 2000 – 2004
§ Araştırma Görevliliği, Ekonomi Bölümü, ODTÜ 1998 – 2000
§ Şeref Listesi / Honor List, ODTÜ 1997 – 1998
§ Şeref Listesi / Honor List, ODTÜ 1996 – 1997

DİĞER ÇALIŞMALAR (VOLUNTARY WORK)
Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği
Ankara Üniversitesi, Türkiye. 2009-
HESA (Heterodox Economics Student Association) Web Designer and Coordinator
University of Utah, Economics Department, Salt Lake City, UT. 2003 - 2005
HESA Executive Committee Member,
University of Utah, Economics Department, Salt Lake City, UT. 2003 - 2004
Ekonomi Topluluğu, ODTÜ Yönetim Kurulu Üyeliği
ODTÜ, Ankara, Türkiye. 1997
Gönüllü Koordinatör,
8th International Ankara Film Festival, Ankara, Türkiye. 1996

ÜYELİKLER (MEMBERSHIPS)
Türkiye Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) 2005 –
Association for Institutional Thought (AFIT) 2004 –
Union for Radical Political Economists (URPE) 2002 –
Heterodox Economics Student Association (HESA), University of Utah 2000 – 2005
Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu, ODTÜ 1997 – 2000
Ekonomi Topluluğu, ODTÜ 1995 – 2000

 

ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara