ja_mageia

KÜRESEL, ULUSAL VE BÖLGESEL ANALİZ
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Ahmet Murat Aytaç, (Dr.)
Ahmet Murat Aytaç

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Deneyim
2001-... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü.
Araştırma Görevlisi
1997-2001 Araştırma ve Geliştirme Bölümü, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Ankara
Araştırmacı Uzman
1996-1997 Bireysel Bankacılık Bölümü, TC Ziraat Bankası,
Uzman Stajeri

Eğitim Durumu:
2002-2009 Ankara Üniversitesi, Ankara
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) (Doktora)
Tez: "Siyaset ve Kitle: Kalabalıkların Yönetimi".
1999-2002 Ankara Üniversitesi, Ankara
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) (Yüksek Lisans)
Tez: "Aile ve Siyaset: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması"
1989-1996 Ankara Üniversitesi,Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara
Kamu Yönetimi Bölümü (Lisans)
1982-1989 Diyarbakır Anadolu Lisesi, Diyarbakır

Yayınlanmış Makaleler ve Tebliğler:
“İmparatorluk: Bir Manifesto Çağrısı”, AÜ SBF Tartışma Metinleri, No:48, Haziran 2002, Ankara “Türkiye’de Şansın Terbiye Edilişi: İstatistik Düşüncesinin Türkiye’ye Girişi”, Karaburun Bilgi ve İktidar Kongresi’ne sunuldu (Sarp Balcı’yla birlikte) “Devlet ve Piyasa İkileminin Ötesinde Bir Mücadele Alanı Olarak Üniversite”, Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi’ne sunuldu (Zafer Yılmaz’la birlikte) “1960 sonrası düşünüşte siyaset ve toplum ilişkileri: Berkes, Küçükömer ve Mardin üzerine bir deneme” (Toplum ve Bilim Sayı: 106’da yayınlanmış makale) “Siyasal Bir Mesele Olarak Namus Cinayeti Tartışmaları: Kim Medeni Kim Barbar?” (Toplum ve Bilim Sayı: 109’da yayınlanmış makale, P. Ecevitoğlu’ya)
Yayınlanmış Kitaplar:
“Ailenin Serencamı: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması”, 2007, Ankara: Dipnot Yay.

Sertifikalar
1996-1997 TC Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Süre: 1 yıl.

 

ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara