ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
20. Yüzyıl Amerikan Dış Politikası

20. Yüzyıl Amerikan Dış Politikası

Bu ders kapsamında, 19. yüzyıl boyunca sanayileşmesini ve kıtasal bütünlüğünü sağlayarak uluslararası sistemde büyük devletler arasına giren ABD'nin 20. yüzyılın başından itibaren izlediği dış politika dönemlere ayrılarak ele alınacaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar içe kapalı bir politika izleyen ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte nasıl hızla bir küresel güç haline geldiği sorgulanacak, Soğuk savaş dinamikleri ve Soğuk Savaş sonrası dönemin değişen doğasının ABD dış politikasında meydana getirdiği değişiklikler irdelenecektir. Derste, 11 Eylül 2001'den sonra ABD'nin dış politikada hangi hedeflere ulaşmaya çalıştığı ve hangi yöntemleri kullandığı sorularına da cevap aranacaktır.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara