ja_mageia

KÜRESEL, ULUSAL VE BÖLGESEL ANALİZ
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Global Ekonomi Politik

Global Ekonomi Politik
Uluslararası Politik İktisat (UPİ) disiplini, adının da çağrıştırdığı gibi, temalarını küresel düzeyde tanımlanan politik ve iktisadi sorun alanlarından derleyen bağımsız bir disiplin alanıdır (ya da en azından böyle bir iddia taşımaktadır). Söz konusu “disiplin” temelde üçe ana akım üzerine yükselmektedir: Liberalizm, Merkantalizm ya da Ekonomik Milliyetçilik, Yapısalcılık ya da Marksizm. Söz konusu üç akım farklı yöntemsel paradigmalarla ortak bir sorunu, küresel düzlemde siyaset ve iktisat ağlarını sorgulamayı hedeflemektedir. Bu ders söz konusu yönelimleri ağırlığını küresel iktisat eksenine vererek okumayı, tartışmayı hedeflemektedir. Küresel düzeyde üretim, mübadele ve bölüşüm olarak soyutlanabilecek olan ekonomik etkinlikler yığını bir boşluk içerisinde gerçekleşmeyip, aksine dünya genelinde inşa edilmiş olan iktidar ağlarına ve bu iktidar ağlarının ürettiği siyasal hiyerarşilere tabidir. Söz konusu iktidar ağlarının iki temel kurumu “devlet” ve “piyasa”dır. Bu iki olgu, belki de daha doğru bir deyişle oluşum (formation), karşısında konumlanış UPİ içerisindeki ana akımlar arasındaki farklılıkları anlamda kritik bir öneme sahiptir. Dolaysıyla dersin önemli bir bölümü bu oluşumların ve bu oluşumlar hakkındaki kuramların incelenmesine ayrılacaktır. Devlet-piyasa etkileşimi asli ekseni üzerinde ilerleyecek olan tartışma, dünya ekonomisinin iktisadi ve siyasi kurumlarının yapısal özelliklerinin evrimsel tarihine yönelerek UPİ’nin pratik eylemler alanına giriş yapacaktır. Son olarak vurgulanması gereken nokta bu dersin bir çevre ülkesi olan Türkiye’de işleniyor oluşudur. Doğal olarak dünyaya merkezden bakılarak geliştirilmiş teorilerle çevreden dünyaya bakma arasındaki gerilim dersin okumalarına, tartışmalarına ve ödev ve sınavlarına taşınarak, yaratıcı bir sorgulama yapmaları öğrencilerden beklenmektedir. UPİ dünya karşısında insanın boyun eğmem, aksine ona yön verme iradesinin ürettiği tartışmalı ve çatışmalı bir bilgilenme ve bilgi alanıdır; ve bu alana her yeni katılım ancak kendi etkinliği ve inatçılığı ölçüsünde tartışmaya ve çatışmaya yeni bir boyut kazandıracaktır. Bu dersin derininde yatan işte böylesine bir “Türkiye’den tartışmaya katılma arayışı özlemi” olduğunu da belirtmek gerekir.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara