ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Karşılaştırmalı Siyasal ve Sosyal Süreçler

Karşılaştırmalı Siyasal Ve Sosyal Süreçler

Doç.Dr. Fethi AÇIKEL

Siyaset Sosyolojisi okumaları, şu temel temalar üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır:
(0) Karşılaştırmalı Siyasal Analizler açısından Metodoloji tartışmaları

(i) Geç 19. Yüzyıldan bu yana farklı kapitalizm deneyimleri ve buna bağlı olarak şekillenen sınıf formasyonları, bu yapılanmaların siyasete etkileri;
(ii) Siyasal iktidar ve sınıfsal yapılanmaların ışığında merkez ve geçiş toplumlarında toplumsal devrimler;

(iii) İktidar kuramları eşliğinde farklı ülkelerde ortaya çıkan elit oluşumları ve partiler;

(iii) Karşılaştırmalı bir perspektiften ulusçuluk kuramları ve önde gelen kimi uluslaşma örnekleri;

(iv) Demokratikleşme ve askeri müdahaleler literatürü;
(v) Uluslaşma sürecinden hareket ederek günümüzde yürütülen kimlik politikaları ve yurttaşlık tartışmaları;

(vi) 21. Yüzyılın eşiğinde siyasetin yeni toplumsal zeminleri.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara