ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Küresel Siyasal Dinamikler

Küresel Siyasal Dinamikler
Prof. Dr. Serpil Sancar

Dersimizin temel amacı katılımcılara, global ölçekte önemli bir dönüşüm süreci yaşayan devlet-toplum ilişkileri ve siyasetin değişen çehresi hakkında kavramsal ve analitik bir değerlendirme yeteneği kazandırabilmektir. Bu amaçla, güncel sorunları daha iyi analiz edebilmek için gerekli olan tarihsel perspektifin sunulmasının yanısıra, asıl olarak 1980 sonrası döneme ağırlık verilerek, modernliğin dönüşümü ve küreselleşme bağlamında değişen devlet ve iktidar yapıları, toplumsal çatışma dinamikleri ele alınacaktır. Katılımcılardan konularla ilgili kaynakları okuyarak derse hazırlıklı gelmeleri beklenmektedir. Ders kapsamında tartışılacak konular şunlardır: Küreselleşme üzerine tartışmalar ve Modernleşmenin krizi, Ulus-devlet bağlamında demokrasi sorunu, etnik çatışma, çok-kültürlülük ve yeni milliyetçilik, Dinsel Hareketler ve küresel dönüşüm, Cinsiyet rejimi tartışmaları ve Modern Toplumlarda Kadınların Konumu, Şiddet ve şavaşın epistemolojisi, yoksulluk ve küresel güneyde demokrasi ve küreselleşme çağında milliyetçilik kuramları ve karşılaştırmalı milliyetçilik analizleri.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara