ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Uluslararası Hukukta Güncel Tartışmalar

Uluslararası Hukukta Güncel Tartışmalar
Yar.Doç.Dr. Erdem Denk

Uluslararası hukukun kökeni ve gelişimi, özellikle 11 Eylül saldırılarını takiben daha fazla tartışılır olmuştur.Güncel tartışmaların sadece uluslararası hukuk teorisi ve felsefesi alanında değil somut uluslararası hukuk alt dallarında da ciddi yansımaları ve etkileri olmuştur. Bu çerçevede, kuvvet kullanma, çevre hukuku, deniz hukuku, insan hakları ve antlaşmalar hukuku dahil çok farklı uluslararası hukuk alt dalında yerleşik kabül gören kural, uygulama ve öneriler ciddi bir gözden geçirme hatta yeniden düşünme süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Dersin amacı, bu ve benzeri geleneksel uluslararası hukuk alanlarını güncel tartışmalar ışığında değerlendirmektir.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara