ja_mageia

KÜRESEL, ULUSAL VE BÖLGESEL ANALİZ
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Uluslararası İlişkiler Kuramları

Uluslararası İlişkiler Kuramları

Uluslararası İlişkiler Kuramları dersi, bir disiplin olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de ortaya çıkan ama ağırlıklı olarak ABD'de gelişen disiplinin önde gelen yaklaşım, kuram ve modellerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, her bir sosyal bilim disiplininin kendisine özgü, kavram, kuram ve kuramsal araçları bulunur ve bunlar yaşadığımız dünyadaki gerçekliğin belli yönlerini anlama ve açıklamamıza yardımcı olma işlevini görürler. Bu derste de, uluslararası alanda meydana gelen gelişme, değişim, dönüşüme ilişkin süreçleri hangi yaklaşım ve kavramlarla ele alınabileceği sorusundan hareketle alanda, kuruluşundan itibaren ortaya atılan kuram ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Bunlar idealizminden günümüzde en yaygın olarak kullanılan Eleştirel Teori ve Konstrüktivizme kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara