ja_mageia

KÜRESEL, ULUSAL VE BÖLGESEL ANALİZ
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Rus Modernleşmesi ve Siyasal Kültür

Dersin temel eksenini Rusya’da güncel siyaseti oluşturan temel dinamiklerin tarihsel bir süreç içinde değerlendirilmesi oluşturacaktır. “Rusya muamması” olarak da adlandırılan Rus devlet ve sosyal geleneğinin bileşenleri, siyasal ve sosyal kökenlerinin evrimi ile ve bunun dünya siyasal sistemi ile etkileşmesi çerçevesinde ele alınacaktır. Dersin altbaşlıkları;
i)merkezileşme, ii) idari reform, iii) sosyal reform, iv) reaksiyon ve muhafazakarlık, v) siyasal bölünme, vi) siyasal reform, vii) izolasyon ve devrim, viii) evrensellik ve yerellik, ix) donma ve devinim, x) kültürel farklılık, xi) milletler ve süreklililik, xii) bölgesel bütünlük, xiii) teşkilat ve kuruluş, xiv) sistem ve bileşeni; olarak sayılabilir.

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara