ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Onur Özsoy (Prof.Dr.)

Kişisel Web Sitesi: http://emapp.110mb.com/

Öğrenim Durumu:

Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
Y. Lisans İktisat University of Missouri 1992
Doktora İktisat State University of New York 1996

Görevler:

Prof. Dr. AÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü 2009-
Doç. Dr. AÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü 2002- 2009
Yrd.Doç.Dr. AÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü 1997-2002
Doç. Dr. Alfred University, USA 2000-2002
Araştırma Görevlisi State University of New York 1995-1996

Projelerde Yaptığı Görevler :

Tamamlanan Projeler:

Proje Adı: The Characteristics Of Entrepreneurs and Their Enterprises: Family Dynamics In The Development Of Small And Medium-Sized Enterprises. Supported by the Emmerson Foundation of Alfred University, Alfred, New York, USA. (2000-2002). (Projedeki görev: Yönetici/Sorumlu).

United Nations Development Project, for Turkish Labor Department, Ankara – Turkey, (2000-2001). (Yardımcı araştırmacı/öğretim üyesi).

Proje Adı: Yunanistan Ekonomisinin Stratejik Analizi. Yüksek Öğretim Kurumu, Stratejik Araştırmalar Merkezi Projesi, (1999-2000). (YÖK tarafından kitap olarak basılmıştır) (Projedeki görev: Yönetici/Sorumlu).


Devam Eden Proje:

The Family Characteristics of SMEs and Their Impact on Economic Development and The Role They Play in European Union Membership Procedure in Turkey. Supported by Ankara University Research Fund. (2007). (Projedeki görev: Yönetici).

İdari Görevler :
2007- Şimdi: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve Mali Analiz Anabilim Dalı Başkanlığı.

2003-Şimdi: AÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi.

1997–2000: Komisyon Üyesi, AÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yurtdışı Görevlendirmeleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu.

Ödüller/Burslar :
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Master ve Doktora Bursu (1989-1996).
State University of New York-Binghamton, Asistanlık Bursu (1994-1996).
Türkiye Bilimler Akademisi, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (bir adet), 2006.
TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (4adet), (2008)

YAYINLAR: Kitaplar:

1. Özsoy, O., İktisatçılar ve İşletmeciler İçin İstatistik, Turhan Kitabevi: Ankara-Türkiye. 2002.


2. Özsoy, O., Soru ve Yanıtlarla İstatistik, Turhan Kitabevi: Ankara-Türkiye. 2004.


3. Özsoy, O., İktisatçılar ve İşletmeciler İçin İstatistik, İkinci Baskı, Siyasal Kitabevi: Ankara-Türkiye. 2005.

Uluslararası Kitaplarda Yazılan Bölümler:

4. Özsoy, O., “The Defense-Growth Relation: Evidence From Turkey”, In Jurgen Brauer and Keith Hartley (Eds.), The Economics of Regional Security: NATO, the Mediterranean, and Southern Africa, Harwood Academic Publishers: New York and London. 2000.

Ulusal Kitaplarda Yazılan Bölümler:

5. Özsoy, O., “Ekonomi Biliminin İşletmelerde Karşılaşılan Problemlerin Çözümünde Kullandığı Metodlar”, Recep Varçın (Eds.), İş Organizasyonunun Temel Kavramları, Siyasal Yayıncılık: Ankara. Nisan 2000.

6. Özsoy, O., “İşletmelerin Organizasyonel Yapıları”, Recep Varçın (Eds.), İş Organizasyonunun Temel Kavramları, Siyasal Yayıncılık: Ankara. Nisan 2000.

7. Özsoy, O., “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Recep Varçın (Eds.), İş Organizasyonunun Temel Kavramları, Siyasal Yayıncılık: Ankara. Nisan 2000.

8. Özsoy, O., “İş Organizasyonunda Diğer Önemli Kavramlar”, Recep Varçın (Eds.), İş Organizasyonunun Temel Kavramları, Siyasal Yayıncılık: Ankara. Nisan 2000.

9. Özsoy, O., “İstatistik”, Y. Koç Yalkın (Eds.), Müfettişlik-Uzmanlık Kontrolörlük Müfettiş-Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavlarına Hazırlık Klavuzu, Turhan Kitabevi: Ankara. Ocak 2000.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

10. Özsoy, O., “Government Budget Deficits, Defense Expenditure and Income Distribution: The Case of Turkey”, Defence and Peace Economics, 19(1), pp. 61-78, (2008a). (SSCI).

11. Özsoy, O., “Defence Spending and The Macroeconomy: The Case of Turkey”, Defence and Peace Economics, 19(3), pp. 195-208, (2008b). (SSCI).

12. Özsoy, O., “Defence Economics Perspectives From Turkey”, Defence and Peace Economics, 19(3), pp.191 – 193, (2008c). (SSCI).

13. Özsoy, O., “Arms Race Between Greece and Turkey: A Markov Switching Approach”, Defence and Peace Economics, 19(3), pp.209 – 216, (2008d). (With H. Şahin). (SSCI).

14. Özsoy, O., “Direct and Indirect Effects of Terrorism on the Turkish Economy”, International Journal of Business, Economics and Management, 2(7), pp. 59-74, 2006. (With H. Şahin).

15. Özsoy, O., “Growth Plans of Small Business in Turkey: Individual and Environmental Influences”, Journal of Small Business Management, 44(1), pp. 114–129. 2006. (With D. Oksoy and K. Kozan). (SSCI).

16. Özsoy, O., “Budgetary Trade-offs Between Defense, Education and Health Expenditures: The Case of Turkey”, Defence and Peace Economics, 13(2), pp. 129-136, 2002. (SSCI).,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

17. Özsoy, O., “The Place of Institutional Economics in Economics”, Ankara University, Journal of Faculty of Political Sciences, 53, 251-259 (1998).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler:

18. Özsoy, O., D. Oksoy and K. Kozan, “The Characteristics of Turkish entrepreneurship and their enterprises”, In Nejdet Delener and Chiang-Nan Chao (Eds.), Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in The Global Environment, Global Business and Technology Association: An International Conference, July 11-15, 2001, Istanbul-Turkey.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler:

19. Özsoy, O., “Residential Electricity Demand Forecasting for the USA: A Comparison of Forecasting Methods”, In Proceedings of Turkish State Institute of Statistics Research Symposium ’98 between November 23 and 25. Ankara – Turkey. 1998.

Uluslar arası Konferanslarda Sunulan Makaleler:

20. Özsoy, O., “Efficient Pricing and its Impact on Social Welfare: The Case of Local and Long Distance Telephone Markets”, Presented at the Midwest Economic Association annual meeting in Nashville, TN on March 26th – 28th 1999.

21. Özsoy, O., “The Demand for Military Expenditures: The Case of Turkey, 1970 1995”, Midwest Economic Association annual meeting, Nashville, TN, March 26th – 28th, 1999.

 

ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara