ja_mageia


ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II.ÖĞRETİM)

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Sıkça Sorulanlar

 


1) Programa özel öğrenci olarak başvurabilirmiyiz?
Programa dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar özel öğrenci olarak başvurabilir. (bkz. Özel Öğrencilik)

2) Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) girmemiş olanlar veya ALES puanının süresi geçmiş olanlar Programa başvurabilirler mi?
ALES'e girmemiş olanlar veya ALES puanının süresi geçmiş olanlar Programa "koşullu" olarak başvuramazlar.

3) Programa hangi bölümü mezunları başvurabilir?

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans programına, dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

4) Programa başvurmak için yabancı dil yeterliliği aranıyor mu?

Programa başvuru için yabancı dil yeterliliği aranmamaktadır. Programın, eğitim dili Türkçedir.

5) Küresel ve Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans programının başvuru tarihleri ne zamandır?
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans programına, şubat ve ağustos dönemleri olmak üzere yılda iki farklı dönemde başvuru yapılmaktadır.

6) ALES puanı kaç yıl geçerlidir?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Mayıs ve Aralık aylarında yılda iki kez yapılmakta olan Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçlarının geçerlilik süresi, yasal olarak 24 aydır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ÖSYM'ye bakınız

7) Derslere devam zorunlu mudur?
Dersin öğretim üyesinin uygulaması da etkili olmakla birlikte, derslerin en az %70'ine devam etmek gerekmektedir.

8) Ödemelerde taksit yapılıyor mu?
Ödemelerde taksitlendirme yapılmamaktadır. Her dönem için öngörülen katkı payı, dönem başında peşin olarak yatırılmalıdır.

9) Küresel ve Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans programının gelecek dönemlerinde, katkı payı tutarlarındaki artışlar, mevcut öğrencileri nasıl etkileyecektir?
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans programı için öngörülen katkı payı tutarlarının; çok özel bir gelişme olmadıkça artırılması planlanmamıştır.

10) Başvuruda istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu mu?
Programa başvuru için istenilen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir. Ancak, kesin kayıt sırasında bazı belgelerin noter onaylı olarak duzenlenmesi istenilebilir. Lütfen, kesin kayıtta istenilen belgeler ile ilgili açıklamaya bakınız.

11) Kesin kayıt için istenilen belgeler nelerdir?
Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler:
1) Dilekçe
2) Yeni çekilmiş 12 adet fotoğraf (baş açık ve sakalsız, 4.5x6 cm.)
3) Nüfus cüzdanının onaylı örneği
4) Yeni tarihli ikamet belgesi
5) Askerlik durum belgesi (erkekler için)
6) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yurtdışı mezunlarının YÖK'den aldıkları denklik belgesinin onaylı örneği)
7) Not döküm belgesi (transkript)
8) Lisansüstü eğitimi giriş sınavı (LES) sonuç belgesinin onaylı örneği
9) Öğrenci katkı payı yatırıldığını gösterir dekont
10) Öğrenci kimliği başvuru formu
11) Öğrenci sağlık karnesi başvuru formu
Belge örneklerinin ONAYI, noterden veya belgeyi düzenleyen ilgili kurum tarafından yapılmalıdır. (ayrıntılı bilgi için lütfen Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bakınız)

 

 

 

 

Güncel Başvuru tarihleri İçin

tfen enstitü sayfasına bakınız.


ADRES

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilimdalı - Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu Cemal Gürsel Caddesi Cebeci / Ankara